Provozní řád - Přívoz Velké Březno

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přepravované osoby jsou povinny řídit se
pokyny a příkazy obsluhy převozu.

Motorová vozidla musí mít po celou dobu přepravy
vypnutý motor a zhasnutá světla!!

Nastupovat na převozní prám a vystupovat z něj
je možné teprve po výslovném souhlasu obsluhy.

Vstupovat na nájezdní můstky je během přepravy
přísně zakázáno!!

Platba za přepravu se provádí neprodleně po nástupu,
obsluze převozu, a to u vchodu do kormidelny.

Neakceptujeme platbu bankovkami nominální
hodnoty 1000,- Kč, 2000,- Kč a 5000,- Kč.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky