Aktuálně k situaci - Přívoz Velké Březno

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
 Určitě jste všichni zaregistrovali to, jak končí, nebo omezují provoz všechny přívozy na vodních tocích, zejména pak na Labi. Příčina je snadno dohledatelná. Je to hlavně nízký vodní stav v letních měsících, zejména na regulovaném úseku dolního toku Labe, tedy od střekovského zdymadla po státní hranici se SRN, který znemožňuje provoz. To je ještě násobeno nestabilním vodním stavem, kdy ten například v noci vystoupá ze 130cm na 200cm a následně ráno je opět 130cm. Znalí situace vědí proč tomu tak je a proč se s tím NIC nedělá...
 Další problém osobně vidím v ekonomické situaci správce vodního toku, tedy Povodí Labe (státní podnik !!!), kde zřejmě nejsou finance na údržbu a nutné opravy. Konkrétně v našem případě se jedná o nájezdové plochy, především na levém břehu, tedy v Neštědicích. Chybí tam velký kus nájezdové plochy (viz foto výše), takže již při vodním stavu 140cm je dosti obtížné bezpečné vyjetí a najetí vozidel na přívoz!
 Na ekonomickou situaci poukazuji proto, že se mi nelíbí, jak se zdůrazňuje, že "na to, či ono nejsou peníze" a vzápětí se deklaruje, kolik miliard NÁŠ stát věnoval a ještě věnuje na "obnovu" něčeho JINÉHO, potažmo, v poslední době doslova prošustruje za nesmyslné zbrojení...

 Toto píši na vysvětlenou, je to můj osobní názor za kterým si stojím, můžete se mnou souhlasit, nebo nemusíte...

 S přáním hezkého dne,
 Tomáš
 


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky